İçerik Pazarlaması Araştırma Raporu

icerik.com ve Zeo işbirliğinde hazırlanan bu araştırma, Türkiye’de içerik pazarlamasının bulunduğu mevcut durumu anlamayı ve anket çalışması verilerinin çıktılarıyla alana yönelik iç görüler elde etmeyi amaçlıyor. 

Raporun İçeriği

Anket soruları;

  • Markaların tüm pazarlama faaliyetleri arasında içerik pazarlamasının sahip olduğu paya,
  • Pandeminin bu duruma etkisine,
  • Marka hedefleri ve sağlanan dönüşümler arasındaki ilişkiye,
  • İçerik türlerinin tercih edilme oranları ile performanslarına,
  • Dağıtım ve paylaşım kanallarına odaklanıyor.

Elde edilen salt veriler, içerik pazarlamasının bugünkü pozisyonunun fotoğrafını çekmemizi sağlarken, aynı zamanda içinden geçtiğimiz dönemde yaşanan değişimi izlemek ve gelecek stratejileri oluşturmak adına önemli referans noktaları sağlamış oluyor.

Kaliteli ve SEO Uyumlu İçerik Oluşturma Rehberi

Araştırmanın Amacı

Dijital pazarlamanın yapı taşlarından biri olan ‘‘içerik’’, pazarlama faaliyetlerinin her alanında ve her aşamasında önemli roller üstleniyor. Günümüzde çeşitlenmeye devam eden formatlar, platformlar ve teknolojiler,  tüketiciyle kurulacak iletişimde daha fazla temas noktası sunuyor.  Bu durum planlanması, kurgulanması ve optimize edilmesi gereken alanların da sayısının arttığı anlamına geliyor. 

Tüm bunların ışığında, içerik pazarlamasını çok daha kapsamlı bir şekilde ele almak üzere hazırlanan bu araştırmanın temelinde, toplamda 500’e yakın dijital pazarlama profesyonelinin katıldığı bir anket çalışması yer alıyor.

ŞİMDİ İNDİR